Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LUXEMBURG ROAD TRIP

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Club 51 Herentals, hierna genoemd “de organisator”, en de deelnemer aan de Luxemburg Road Trip, hierna genoemd “de deelnemer”.

2. Inschrijving en Betaling

2.1 De inschrijving voor de Luxemburg Road Trip en gerelateerde activiteiten kan uitsluitend plaatsvinden via de officiële website luxemburgroadtrip.be.

2.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betalingsmethoden, waaronder Bancontact.

3. Deelname en Eigen Risico

3.1 Deelname aan de Luxemburg Road Trip is op eigen risico van de deelnemer.

3.2 De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsel, verlies of diefstal die tijdens of als gevolg van de Luxemburg Road Trip kan plaatsvinden.

4. Annulering

4.1 Annulering van deelname aan de Luxemburg Road Trip is niet mogelijk, tenzij schriftelijk aangevraagd en ontvangen door de organisator uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement.

4.2 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk.

5. Privacy

5.1 Door deel te nemen aan de Luxemburg Road Trip stemt de deelnemer in met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de organisator, conform de geldende privacywetgeving.

6. Overige Bepalingen

6.1 De organisator behoudt zich het recht voor om de Luxemburg Road Trip te annuleren, wijzigen of uitstellen bij onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal de organisator de deelnemers tijdig informeren.

6.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door de organisator worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen op de website luxemburgroadtrip.be worden gepubliceerd.

7. Toepasselijk Recht en Geschillen

7.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen de organisator en de deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Turnhout.

Scroll naar boven